Postingan

Menampilkan postingan dari Januari, 2016

Mencari Berkah Melalui Dzikiran

Gambar
Ada amalan-amalan tertentu yang mempunyai manfaat kepada diri kita. Amalan-amalan tersebut berupa zikir-zikir dan puji-pujian kepada Allah. Tentunya zikir-zikir tersebut pernah dilakukan Rasulullah. Karena tuntunan dari Rasulullah adalah tuntunan yang terbaik bagi umatnya.           Sebelum kita mengetahui zikir-zikir tuntunan rasul maka penulis akan memaknai zikir terlebih dahulu. Zikir secara etimologis yaitu to remember, bear in mind, dan keep in mind (Hans Wehr, 1974). Adapun zikir secara istilah yaitu melepaskan diri dari kelalaian dan kelalaian dengan senantiasa menghadirkan kalbu bersama al-Haqq (Allah) (Ibn Athaillah, 2009: 29).             Zikir menurut Abdul Qadir al-Jilani yaitu mengingatkan diri kepada Allah sebagai Tuhan yang disembah dengan sebaik-baiknya, Tuhan Mahaagung dan Mahasuci (Abdul Qadir, 2009: 101). Pengertian ini berimplikasi pada peyangngakuan manusia adalah mahluk  lemah yang butuh pertolongannya. Maka dari itu manusia meminta pertolongan-Nya dengan med…

Bentuk-bentuk Tawasul

Gambar
Bentuk-bentuk tawasul kadang berbentuk doa dan permohonan. Maka itu penulis akan memperlihatkan  lafaz-lafaz tawasul yang sudah ulama tuturkan sebagai berikut: a.Tawasul al-Ramli (w. 1004 H)               Nama lengkap beliau adalah Syamsuddin Muhammad bin Abi al-Abbas Ahmad bin Hamzah Ibnu Syihab al-din al-Ramli. Beliau adalah ulama besar mazhab Syafi’i dan pengarang kitab fiqih Nihayah al-Muhtaj. Beliau bertawasul di akhir kitabnya (Abbas, 1985: 133): وَ الله أَسْأَلُ وَ بِرَسُوْلِهِ أَتَوَسَّلُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ كَمَا نَفَعَ بِأَصْلِهِ                                 “ Demi Allah saya meminta dan dengan Rasul-Nya aku bertawasul supaya kitab ini bermanfaat sebagaimana manfaat yang telah dicapai oleh asalnya”
b.Tawasul Sayid Syatha (w. 1310 H)              Sayid Bakri Syatha merupakan pengarang kitab I’anah  al-Thalibin. I’anah  al-Thalibhin merupakan kitab fikih Syafi’i yang dipelajari hampir di seluruh pesantren Islam di Indonesia. Pada  akhir bab buku tersebut beliau berdoa dan bert…

Maulid Nabi Muhammad "Sayyidil Walid"

Gambar
Maulid nabi sekaligus salat subuh gabungan sejabotabek
Tanggal : jumat 8 januari 2016
Waktu : subuh berjammah 
Tempat : majelis alafaf
Alamat : jalan tebet utara 2b no.6-8-10,tebet,jakarta selatan

Inshallah Dihadiri oleh para alim ulama,kyai dan habaib sejabotabek

Dan diakses via streaming di:

website : http://majelisalafaf.com/

Pengguna android di playstore http://android.majelisalafaf.com/

pengguna blackberry http://bb.majelisalafaf.com/

pengguna iphone http://iphone.majelisalafaf.com/

Link alternatif : radio.majelisalafaf.com

Filosofi Shalawat

Gambar
Pujian kepada nabi disebut shalawat. Shalawat secara etimologi yaitu to bless (salam) (Hans Wehr, 1974: 524). Sedangkan shalawat secara istilah adalah salam yang ditunjukan kepada para nabi dan rasul utamanya kepada Nabi dan Rasul terakhir, Muhammad Saw.           Adapun Fakhru al-Razi menanggapi, “Shalawat atas nabi itu bukan karena beliau membutuhkannya, bahkan shalawat        para malaikat pun tidak beliau butuhkan setelah ada shalawat dari Allah kepadanya, semua itu demi menunjukkan kebesaran dan keagungan Nabi saw, sebagaimana Allah mewajibkan kita berzikir menyebut nama-Nya, padahal pasti Dia tidak membutuhkan itu (Yusuf al-Nabhani, 2011:48).           Adapun Ali Baros mengatakan, “Bershalawat kepada Nabi Muhammad Saw. merupakan keutamaan kedekatan (maqamat) dan paling tingginya kedudukan-kedekatan (maqamat). Adapun shalawat Allah kepadanya merupakan rahmat yang berkaitan dengan kemuliaannya dan berkaitan dengan pemberian salam kepadanya (Ali al-Atas, 2007: 263).           Beberap…

Mencari berkah melalui tempat-tempat tertentu

Gambar
Tempat yang berkah yaitu tepat yang dirahmati oleh Allah. Pengunjung pada tempat-tempat tersebut akan mendapatkan keberkahan dari kehidupannya. Keberkahan pada tempat-tempat tersebut bisa dapatkan secara langsung dan kadang secara tidak sadar. Tempat –tempat yang berkah dipercaya pernah disinggahi oleh nabi-nabi dan orang-orang shalih.           Allah memberkahi tempat-tempat tertentu seperti  Ka’bah, Masjid al-Haram dan Masjid al-Aqsa. Hal tersebut termaktub di dalam al-Quran, “Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang ada di Bakkah (Mekkah), yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia” (Qs Ali Imran/ 3: 98).           Allah telah memberkahi Masjid al-Aqsa di Palestina: “Mahasuci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjid al-Haram ke Masjid al-Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami (QS Al-Isra/ 17:1).           Kis…

Mencari dengan berkah melalui pribadi-pribadi tertentu

Gambar
Allah telah memilih pribadi-pribadi tertentu untuk menebarkan keberkahan-Nya. Mereka yang dipilih Allah adalah mereka yang beriman dan bertakwa kepada-Nya. Mereka adalah para  nabi, rasul, dan orang-orang saleh; orang-orang yang mengabdi kepada Allah dengan segenap jiwa, raga, dan segala yang mereka miliki (Novel. 2008: 21).           Pribadi yang menjadi sumber keberkahan yaitu Rasulullah saw. Baik semasa hidupnya hingga sampai wafatnya. Dari Anas bin Malik, ia berkata : Pada suatu hari Nabi SAW datang kepada kami, lalu beliau tidur siang di tempat kami, lalu beliau berkeringat. Kemudian ibuku datang dengan membawa botol, lalu ia menyeka keringat beliau dan memasukkannya ke dalam botol tersebut. Lalu Nabi SAW terbangun dan bertanya,“Ya Ummu Sulaim, apa yang kamu lakukan ini?”. Ummu Sulaim menjawab,“Ini keringat engkau, kami akan mencampurkannya  minyak wangi kami”. Dan keringat beliau adalah aroma yang paling wangi (HR. Muslim: Juz 4: 1815).           Adapun pribadi-pribadi yan…

Seputar Kelahiran Nabi Muhammad

Gambar
Kelahiran nabi Muhammad yang dikatakannya pada 12 Rabiul Awal, apakah hal itu sebagai kebenaran bahwa kelahirannya pada tanggal dan bulan tersebut. Namun sebelum mengetahui tanggal dan bulan dilahirkan maka kita akan menelusuri tahun kelahiran nabi Muhammad. Mengenai tahun Nabi Muhammad dilahirkan, beberapa ahli berpendapat. Sebagian besar mengatakan pada tahun gajah (570 M). Ibn Abbas mengatakan ia diilahirkan pada tahun gajah itu. Pendapat lain juga mengatakan bahwa kelahirannya itu lima belas tahun sebelum peristiwa gajah. Selanjutnya ada yang mengatakan bahwa   ia dilahirkan beberapa hari atau beberapa bulan atau beberapa tahun setelah tahun Gajah. (Haekal, 1984: 55).           Sebagian ulama juga ada yang berbeda pendapat tentang bulan dan tanggal kelahiran nabi Muhammad. Sebagian besar (jumhur ulama) mengatakan kelahirannya pada bulan Rabiul Awal. Ada yang berkata ia dilahirkan pada bulan Muharram, yang lain berpendapat dalam bulan safar, sebagian lagi pada bulan Rajab, sementara…